Zásady ochrany osobných údajov obchodu Szybki

Zásady ochrany osobných údajov obchodu Szybki

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre spracovanie a ochranu osobných údajov zákazníkov obchodu Szybki.

Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov je majiteľ obchodu Szybki.

Účely spracovania osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané za účelom plnenia objednávok a vybavovania reklamácií a reklamácií. Môžu byť taktiež použité na marketingové účely, pokiaľ s tým zákazník súhlasí.

Druhy spracovávaných osobných údajov
Obchod Szybki spracováva tieto osobné údaje zákazníkov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo a údaje o objednávke.

Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov môžu byť sprístupnené subjektom spolupracujúcim s obchodom Szybki za účelom plnenia objednávok a vybavovania reklamácií a vrátenia tovaru. Na ich žiadosť môžu byť tiež odovzdané štátnym orgánom.

Práva klienta
Zákazníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, výmaz alebo obmedzenie ich spracovania. Rovnako môžu kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

Zabezpečenie osobných údajov
Obchod Szybki používa vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov zákazníkov pred neoprávneným prístupom, stratou alebo poškodením.

Kontakt
Ak máte akékoľvek otázky k zásadám ochrany osobných údajov obchodu Szybki, kontaktujte nás na nasledujúcej e-mailovej adrese: support@szybki.shop

Zmeny zásad ochrany osobných údajov
Obchod Szybki si vyhradzuje právo vykonávať zmeny vo svojich zásadách ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia zásad je vždy k dispozícii na webe obchodu.